رنگ ماشین

 نگهداری خودرو » اطلاعات فنی خودرو، مقالات آموزشی خودرو

عوامل موثر بر تطبیق رنگ اتومبیل  در رنگهای اتومبیلی سه ماده اصلی وجود دارد:1-رزین2-پیگمان3-حلالرزین عاملی است که پیگمانها را در حالت تعلیق کنار هم نگه می دارد و باعث چسبندگی رنگ به سطح مورد نظر می شود.پیگمان، پودری شبیه بتون و شامل 100 رنگ یا تونر است ...